Inget jobb men inte utan lön

Idag är det många som lever i föreställningen att man som arbetslös har det väldigt bekvämt och bra. Denna nidbild stammar från en förgången tid, då den svenska ekonomi snurrade på högvarv och arbetslösheten var minimal. Idag är det till stor del upp till var och en att se till så att man klarar sig […]